werkzaamheden

In mijn werk vind ik aandacht belangrijk. Aandacht voor de essentie van het vraagstuk (het beoogde resultaat) en aandacht voor elkaar (het benutten van elkaars krachten). Mijn gedrevenheid en verantwoordelijkheid is het grootst wanneer ik vanaf de ontkieming betrokken ben bij een project/opdracht. Ik ben een goede prater en schrijver als ik de inhoud voor mezelf kan visualiseren en mij verbonden voel met de materie. Dan kan ik mijn creativiteit activeren en ben ik in staat om met mijn enthousiasme ook andere mensen te enthousiasmeren. De kunst is om de essentie daarin niet uit het oog te verliezen. Soms kun je beter vanuit kleine “successen” energie opwekken en verder groeien, dan meteen iets groots willen optuigen wat in zijn eigen complexiteit stagneert.

Waarmee kan ik u helpen?

  • Vertalen van beleid in concrete activiteiten;
  • Vertalen van actuele ontwikkelingen in de praktijk tot aansluitend beleid;
  • Contact leggen en onderhouden met een particulier/ondernemer (snappen wat er in de praktijk speelt en passende houding daarop aannemen);
  • Signaleren van kansen en waar nodig verschillende initiatiefnemers met elkaar samenbrengen om een plan tot een hoger niveau te tillen;
  • Meedenken en filteren van ideeën tot een concreet plan;
  • Afstemmen en inpassen van (particuliere) initiatieven op het vigerende beleid;
  • Schrijven van projectplannen;
  • Aanvragen van vergunningen en subsidies;
  • …..

Thema’s:

DUURZAME LANDBOUW EN -VOEDSELPRODUCTIE

Recente opdrachtgevers:

● Batem Bio – agrarische werkzaamheden teelt (Mei 2020 – heden)
● Collectief Groningen West – projectleider diverse projecten (maart 2020 – oktober 2021)
● Collectief Midden Overijssel – projectleider Akkervogelbeheer (februari 2020 – februari 2021)


Voor meer informatie en/of mijn cv kunt u contact met mij opnemen.